Σφάλμα φιλτραρίσματος προτύπου: Notice: Undefined variable: catData in /var/www/magento2/app/code/Vsourz/Imagegallery/view/frontend/templates/imagegallery.phtml on line 30