ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΓΓΛΙΚΑ

BRAINBOX
SKU: 93052

Οι ξένες γλώσσες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής των παιδιών. Με το BrainBox, η εκμάθηση Αγγλικών γίνεται ένα διασκεδαστικό παιχνίδι! Οι ειδικές κάρτες εκμάθησης θα βοηθήσουν τα παιδιά ν...Οι ξένες γλώσσες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής των παιδιών. Με το BrainBox, η εκμάθηση Αγγλικών γίνεται ένα διασκεδαστικό παιχνίδι! Οι ειδικές κάρτες εκμάθησης θα βοηθήσουν τα παιδιά να βελτιώσουν τη μνήμη και την παρατηρικότητά τους, καθώς και να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους στα αγγλικά εύκολα και γρήγορα!

14,98 €
14,98 €